Data om dit affald

Visualiseringer fra Aarhus Kommune

Projektet leverer en række visualiseringer, der skaber et overordnet billede af de affaldsmængder, som borgerne i Aarhus Kommune leverer på genbrugsstationer og smider i det almindelige husholdningsaffald.

Er du bosiddende i Aarhus Kommune, kan du finde specifik information om den nærmeste genbrugsstation i dit postnummer samt finde ud af hvilken tid på året, hvilken dag på ugen og hviklet tidspunkt på dagen, at der er bedst plads på den.

Besøg genbrug.smartaarhus.dk for at se visualiseringerne.

Servicen er baseret på data, som er offentligt tilgængelige på Aarhus Kommunes Open Data Aarhus.