More Creative

Bygger bro mellem de kreative erhverv, det øvrige erhvervsliv og regionens offentlige institutioner

More Creative er et ambitiøst, strategisk initiativ, som er dedikeret til at skabe vækst og arbejdspladser gennem udvikling af de kreative erhverv til fordel for Region Midtjylland.

More Creative er rygraden i Region Midtjyllands og kulturhovedstadsprojektet Aarhus 2017s vækststrategi for regionens kreative industrier. Målet er at skabe flere kreative arbejdspladser og styrke regionens virksomheder i deres forretningsudvikling. More Creative handler samtidig om at bygge bro mellem de kreative erhverv, det øvrige erhvervsliv og regionens offentlige institutioner. Det fører til nye forretningsmodeller, nye netværk og en region med stærkere innovationskraft.

More Creative er udviklet i tæt samarbejde med regionale aktører herunder private virksomheder, offentlige myndigheder og videninstitutioner.  I dag understøtter More Creative erhvervsklynger inden for mode, design, events, film/tv, arkitektur, offentlig kommunikation samt crossmedia og spil.

Siden 2013 har More Creatives indsats resulteret i en bred vifte af initiativer, netværk og services, der skaber reel værdi for både store virksomheder, SMV'er og den kreative iværksætterscene i Region Midtjylland. Derudover er der allerede i dag indgået adskillige varende partnerskaber, hvoraf flere har potentialet til at blive klyngeorganisationer.

Initiativet udvikler og understøtter kreative erhverv og bygger broer til andre og bredere erhverv i samarbejde med regionale videninstitutioner. More Creative understøtter aktivt fire partnerskaber inden for områderne arkitektur, design, mode og den digitale visuelle industri.