Smart City Netværk

Det danske Smart City Netværk samler organisationer og institutioner fra hele landet, der udveksler viden, erfaringer og ideer om Smart City-initiativer. Formålet er at skabe et forum til at udforske potentialet for Smart City-løsninger på tværs af Danmark.

Smart City Netværket bidrager konkret til den strategiske indsats i forhold til byudvikling ved at undersøge, hvordan vi hensigtsmæssigt kan udnytte IKT til at komplementere eksisterende projekter, hvordan vi kan skabe relationer mellem byens aktører og beslutningstagere, samt hvordan vi kan understøtte borgernes oplevelse af og inddragelse i udviklingen af den smarte by.

Smart City Netværket er et nationalt samarbejde, der blev startet i 2013 af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i samarbejde med Aarhus Universitet. Aarhus Universitet, som også er medlem af Smart Aarhus, har en ledende rolle med hensyn til at koordinere netværkets aktiviteter.