IoT Forum

IoT Forum (Internet of Things International Forum) arbejder for at udvikle et Internet-of-Things-økosystem, der bidrager til at fjerne teknologibarrierer og løse erhvervsrelaterede og samfundsmæssige udfordringer, så der kan etableres et globalt marked for Internet-of-Things-løsninger. For at fremme international dialog og samarbejde i denne proces involverer IoT Forum en bred vifte af forskellige aktører fra erhverslivet, forskningsinstitutioner og offentlige institutioner på tværs af eksisterende sektorer. 

IoT Forums arbejdsmodel hviler på et bredt grundlag og en holistisk tilgang, der bruger teknologien til at løse økonomiske såvel som miljømæssige udfordringer, hvilket stemmer overens med Smart Aarhus' principper. Hensyn til borgeres privatliv og beskyttelse af personlig data er desuden en vigtig del af forummets virke.

IoT Forum blev etableret i 2013 som samarbejde mellem en række internationale organisationer, herunder Alexandra Instituttet, der i de første år havde formandskabet, også er medlem af Smart Aarhus