Aarhus City Lab

Deleøkonomi

Smart Aarhus vil være med til at skabe bedre vilkår for udviklingen af deleøkonomi. Vi ønsker at udforske de deleøkonomiske muligheder inden for et bredt spektrum, der strækker sig fra medborgerskab til erhvervsudvikling. Aarhus Kommune vil arbejde med deleøkonomi både som medborgerskabsinitiativ, hvor deling skaber bedre brug af ressourcerne og sammenhængskraft, men også som erhvervsudvikling, hvor det handler om at skabe de bedste rammer for vækst i de deleøkonomiske virksomheder i Aarhus.

Derfor er vi glade for, at vi i Aarhus Kommune har indgået en partnerskabsaftale med Erhvervsministeriet om, at Aarhus er forsøgsby for deleøkonomi. Formålet med partnerskabsaftalen er at få konkrete erfaringer med deleøkonomi og identificere muligheder og barrierer for udvikling og vækst af deleøkonomien - både lovgivningsmæssige og kulturelle.

Der er  igangsat fem projekter, der skal fremme deleøkonomien i byen og give konkrete erfaringer, blandt andet et deleøkonomisk folkemøde, som blev afholdt den 21. august 2017. Læs mere om projekterne her.

 

Aarhus Kommune har formuleret seks principper for arbejdet:

Princip 1. Understøtte innovation, vækst og udvikling: Aarhus skal være en attraktiv by både for borgere og gæster. Med det for øje vil vi have modet til at afprøve nye modeller og løsninger, der kan skabe bedre rammer for udvikling af erhvervslivet og flere valgmuligheder for borgerne.

Princip 2. Fair konkurrencevilkår: Lovgivning skal sikre, at der både kan strammes op og lempes, hvor det er nødvendigt for at skabe muligheder for at konkurrere på lige vilkår både for den etablerede branche og for nye spillere. Regulering bør som udgangspunkt fremme kommerciel aktivitet og ikke begrænse den.

Princip 3. Holdning til digitalisering: I Aarhus ser vi digitaliseringen som en mulighed, der gør, at ressourcer i bred forstand kan udnyttes bedre. Samtidigt har vi også blik for de udfordringer og nye vilkår, den skaber.

Princip 4. Fokus på sikkerhed og forbrugerbeskyttelse: Vi tager forbrugerbeskyttelse alvorligt, herunder viden om rettigheder og muligheder samt fokus på sikkerhed, forsikring, prisgennemsigtighed mv. Digitaliseringen giver øgede muligheder for transparens og forbrugeroplysning, hvilket vi skal udnytte.

Princip 5. Dialog: Der søges en løbende dialog med og inddragelse af alle relevante interessenter, der vil bidrage konstruktivt til udviklingen.

Princip 6. Fakta og monitorering: Vi vil i så vidt muligt omfang skabe overblik over deleøkonomiske aktiviteter via løbende monitorering og via løbende dialog med relevante aktører.

 

Partnerskabsaftalen blev indgået ved et pressemøde med Erhversminister Brian Mikkelsen og Borgmester Jacob Bundsgaard den 16. januar 2017 som led i regeringens strategi for vækst gennem deleøkonomi. Erhvervsministeriet har i forbindelse med arbejdet med strategien udarbejdet en kortlægning af platformsøkonomi i Danmark.