Aarhus City Lab

Deleøkonomiske forsøgsprojekter

Partnerskabsaftalen, der gør Aarhus til deleøkonomisk forsøgsby, blev indgået ved et pressemøde med Erhvervsminister Brian Mikkelsen og Borgmester Jacob Bundsgaard den 16. januar 2017 som led i regeringens strategi for vækst gennem deleøkonomi. Aarhus Kommune igangsatte nogle konkrete projekter, der skal være med til at udvikle deleøkonomien i byen.
 

Projekter i 2017
 

1. Kortlægning af deleøkonomisk overnatning i samarbejde med Visit Aarhus

Aarhus Kommune har i samarbejde med VisitAarhus gennemført en analyse, der skal give et indtryk af hvilken andel, deleøkonomisk overnatning udgør i turismen. Analysen er med til at belyse hvilke muligheder og evt. udfordringer, der er ved en øget brug af deleøkonomiske tjenester til overnatning i Aarhus. På den måde vil VisitAarhus og Aarhus Kommune være i stand til at komme med en kvalificeret anbefaling i forhold til markedet i Aarhus og brugen af deleøkonomisk overnatning.

 

VisitAarhus og Aarhus Kommunes undersøgelse af deleøkonomiske overnatningsmuligheder kan du læse her.

I forbindelse med Deleøkonomisk Folkemøde 2017 blev der foretaget en analyse af Airbnb - "The Airbnb Community, Aarhus" - Den kan du læse her.

 

2. Udbredelse af el-delebiler

TADAA! og Aarhus Kommune indgår i projektsamarbejde om udbredelse af el-delebiler i Aarhus. Visionen er, at århusianske borgere vælger at udskifte deres konventionelle biler med el-delebiler, og gennem denne proces vil projektet øge kendskabet og adgangen til elbiler. Formålet er at skabe lettere adgang til miljøvenlig transport gennem deleøkonomi. Eftersom man anslår delebiler kan erstatte mellem 4 og 10 konventionelle biler, understøtter aktiviteten samtidig arbejdet med øget mobilitet og flere parkeringspladser i byen.

TADAA! udvikler forretningsmodeller samt indsætter og drifter el-delebiler i samspil mellem private, erhvervsliv og offentlige institutioner. Aarhus Kommune skaber kontakt til relevante brugerfællesskaber gennem kommunens snitflader i samfundet.

 

Du kan læse en opsummering af evalueringen her. Evalueringen er foretaget af Insero mhp. at finde ud af, hvorledes TADAA!-delebilsordningen lever op til sine mål.

Den fulde rapport er tilgængelig her.

 

3. Deleøkonomi som værktøj i beskæftigelsesindsatsen

Beskæftigelsesministeriet udarbejder som led i regeringens strategi for deleøkonomi nye retningslinjer, der præciserer, hvordan jobcentre kan vejlede dagpengemodtagere om regler for deleøkonomiske aktiviteter. Disse retningslinjer vil blive testet og evalueret i Aarhus Kommunes beskæftigelsesindsats.

Projektet er endnu ikke igangsat, da retningslinjerne ikke er på plads. 

 

4. Medborgerskab – herunder forsøg med deling af kommunens egne ressourcer

Aarhus Kommune vil udforske delepotentialet ved at dele kommunale ressourcer og ved at fokusere på lokale borgerdrevne deleinitiativer, der skaber attraktive bydele og styrker samarbejdet om Aarhus. Aarhus Kommune arbejder bl.a. med at stille kommunens arealer til rådighed for borgerne – eksempelvis Ø-Haven på Aarhus Ø . Man kan læse mere om medborgerskab i Aarhus her.

 

5. Deleøkonomisk folkemøde

Aarhus Kommune afholdte 21. august 2017 Deleøkonomisk Folkemøde. Det var en 1-dags festival, hvor eksperter, deleøkonomiske virksomheder, borgere og øvrige aktører var inviteret til at mødes i uformelle rammer og danne sig et overblik over de deleøkonomiske tilbud. Her kan du få et tilbageblik på dagen. Formålet med at afholde et Deleøkonomisk Folkemøde var at give virksomheder og borgere mulighed for at få større indsigt i deleøkonomien og derved skabe større transparens i og tillid til brug af deleøkonomi i fremtiden. Det deleøkonomiske folkemøde forventes af blive afholdt igen i 2018 under navnet DelFolkens2018.