Aarhus City Lab

SmartLibrary 

Det strategiske formål er at få ny, faktuel viden om borgernes brug af nye biblioteksrum. Målet er bygningsevaluering, som kan bruges til løbende optimering af indretning, wayfinding, åbningstider, udstyr i lokaler, programmer og services. 
 
Projektet har udviklet og testet metoder og modeller, som kombinerer forskellige data, bl.a. sensorskabte data og data fra antropologiske undersøgelser. Metoderne præsenteres i Værktøjskassen. Første version af værktøjskassen er en prototype. 

På grundlag af projektets erfaringer anbefaler vi, at et bibliotek i hvert enkelt tilfælde vælger modeller og metoder ud fra formål, ressourcer og skala. Læs vores anbefalinger her

 

Via sensorer i de offentlige arealer i Dokk1 opsamles statistiske data om brugere i bygningen. Sensorerne opsamler data fra mobiler og computere, som anvender bluetooth og wifi i Dokk1. Data anonymiseres inden den lagres og sendes krypteret til en database for analyse. 

Behandlingen af oplysninger sker i statistisk øjemed og er anonym. Teknologien anvender generel sporing af alle besøgende. 

 

Forskere og andre folkebiblioteker inddrages løbende i modeludviklingen for at sikre kvalitet, anvendelighed, systematik og fremtidsværdi for folkebibliotekerne. 

 

Projektet er en del af Smart Aarhus. Læs nærmere om projektinformation og organiseringen her.   

Finansiering
Projektet er finansieret af projektpartnerne med tilskud på 460.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker.