Aarhus City Lab

Cirkulær Økonomi

I Århus Kommunes budgetforlig for 2018 (læs det her) beskrives cirkulær økonomi (side 16) således:

"Sammenhængen mellem bæredygtighed og vækst er vor tids største problem. Et problem, der kun kan løses i fællesskab. Bæredygtighed og vækst er ikke hinandens modsætninger, men der er brug for nytænkning, viden, samarbejde, helhedsorienteret tilgang til alle dele af produktion og en lovgivning som følger med den teknologiske udvikling og borgernes forventninger til kommunen. Aarhus vil gå forrest i udviklingen af cirkulær bæredygtig vækst og grøn omstilling lokalt, nationalt og internationalt. Mulighederne for at etablere et frikommuneforsøg og europæiske samarbejder undersøges. Forligspartierne anmoder Borgmesterens Afdeling om at arbejde med forslag, der udvikler, fremmer og implementerer cirkulære handlinger, grøn indkøbspolitik, produktionsmetoder, forretningsmodeller og partnerskaber. Formålet er økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Afdelingen samarbejder med øvrige afdelinger, herunder særligt Klimasekretariatet, og eksterne parter om opgaven."

 

Derudover beskrives møbeludbuddet (side 16) i budgetforliget således:

"De nuværende møbelindkøbsaftaler – for kontor-, skole-, kantine- og hvilemøbler – som har et volumen på cirka 30 millioner kroner årligt, udløber i 2020. Forligspartierne ønsker, at der i forbindelse med det kommende udbud sættes et markant fokus på cirkulær økonomi, fx ved at stille krav til leverandørerne om at kunne håndtere genbrugsmøbler, være leveringsdygtige i reservedele, etablere værksteder, der kan restaurere eller ændre og supplere nyt og gammelt, aftage brugte møbler og bortskaffe dem i genanvendelige fraktioner, osv.  Forligspartierne anmoder Borgmesterens Afdeling om i god tid at starte en dialog med markedet herom, så Aarhus Kommunes udbud kan påvirke nye og kommende leverandører til at udvikle nye, innovative, cirkulære forretningsmodeller."

 

Der er desuden nedsat et bæredygtighedsudvalg som følge af konstitueringen af det nye byråd, og det skal arbejde med klima, bæredygtighed og cirkulær økonomi. Man kan læse mere om bæredygtighedsudvalgets opgave og formål i den officielle skrivelse: her.