Aarhus City Lab

150 ideer til Smart Cities 

Med etableringen af LoRaWAN i Aarhus Kommune d. 31. marts 2017 blev en ny digital infrastruktur implementeret.

Med den nye netværksteknologi kommer et stort potentiale for at realisere nye former for data, effektivisering og ressource besparelse, som kan gøre byen mere intelligent og forbedre forholdene for borgerne.  

I anledning af den nye digitale infrastruktur, inviterede Aarhus Kommune 50 kommuner og deres forretningsudviklere til en workshop i Aarhus, på Dokk1. Her blev der samarbejdet og brainstormet på at finde værdifulde indsatsområder og mulige cases, som kan give værdi for både byer og borger - baseret på den nye netværksteknologi LoRaWAN og nye former for sensorer. Resultatet blev en liste på over 150 ideer til udvikling af den smarte by.

Nye digitale infrastrukturer og sensorer understøtter den smarte by 

Flere nye netværksteknologier springer frem bl.a. SIGFOX, NB-IOT, LoRaWAN m.m. Hvilket gør det muligt at sende mindre datamængder over store afstande og med lavt energiforbrug.  

Nogle af argumenterne for at implementere LoRaWAN hænger er, at prisen på netværksteknologien er markant lavere end traditionel digital infrastruktur og de nye sensorer i og udenfor byen, er omkostningslave og har en lang levealder.  

Samtidig får Aarhus Kommunen et ejerskab over den digitale infrastruktur og kan styrer udviklingen på netværket. Det giver mange nye udviklingspotentialer for både det private og offentlige, samtidig med borgernes interesser i høj grad bliver sikret. 

I Aarhus går man efter at få spredt meningsfulde sensorer ud, både i og uden for byen. Sensorerne skal opfange mangfoldige data og medvirke til at både skabe ny viden og forbedre den indsigt man har i byen, som ikke før hen har været muligt at indsamle og analysere.  

Sensorerne ud vælges blandt andet ud fra de overvejelser som listen over de 150 ideer indeholder. Aarhus forvalter sine data ud fra en open data tilgang og lægger sine ikke-person henførbarer data op på open data platformen - til brug for borgere, private, videns institutioner og andre – med den overbevisning om, at åbenhed og det at dele er indbringende for alle. 

Ideudvikling fra workshoppen 

Workshoppen med de 50 forretningsudviklerne fra kommunerne resulterede i en liste med over 150 projektideer. Ideopsamlingen blev efterfølgende også drøftet med virksomheder, vidensinstitutioner, borgere samt andre interessenter under Internet Week Denmark 2017.  

Her blev forretningsmodeller, udviklingen af prototyper, proof of concept og forskellige mulige fordele og ulemper drøftet, hvor en positiv tilkendegivelse og interesse for de nye digitale potentialer blev bekræftet. 

Find den samlede liste her.