Aarhus City Lab

Aarhus er en del af nyt Nordic Smart City Network

Smart Aarhus deltog i sidste uge i konferencen Nordic Edge i Stavanger. Foruden at få ny viden om Smart Cities på globalt plan, blev Smart Aarhus bekræftet i, at vi er langt fremme med i Smart City udviklingen. Sammen med de andre nordiske lande ligger vi højt i forhold til digitaliseringsgrad og udviklingen af byer i tæt samspil med erhvervslivet, vidensinstitutionerne og borgerne. De nordiske byer ligner hinanden meget og kan lære en masse af hinanden ved at samarbejde.

Derfor blev første spadestik taget til et nordisk Smart City netværk. Første mål var at afsøge, om de andre kommuner i norden ville være interesseret i sådan et samarbejde. Det danske CityPack samarbejde, repræsenteret ved Aarhus Kommune, Aalborg Kommune og Copenhagen Solutions Lab tog initiativet til et møde, hvor repræsentanter fra Helsinki, Tampere, Trondheim, Stavanger, Oslo og Stockholm også deltog. Tanken er, at de nationale Smart City Netværk i norden som det danske CityPack og det finske 6aika indgår i netværket.

På mødet blev det aftalt at arbejde tættere sammen og bruge hinandens indsigter, lave fælles projekter, låne kritisk masse af hinanden og skabe en fælles agenda udviklingen af et Nordic Smart City Marked.

Næste skridt er at lave et fælles ”letter of intent”, der sætter rammerne for et fælles nordisk samarbejde. Forventningen er, at det nye netværk kan præsenteres til Smart City Expo i Barcelona i november.