Aarhus City Lab

Byer på tværs af Atlanterhavet frigiver data i nyt samarbejde

Aarhus er med fra start i et nyt samarbejde ved navn Open and Agile Smart Cities. Navnet dækker over et initiativ, hvor byer fra Europa og Latinamerika frigiver data ud fra en fælles standard, og det udgør et kraftfuldt potentiale for hele Smart City-tanken.

Innovative løsninger er et grundlag for den digitale overgang til bæredygtige byer. Ved at frigive data på stor skala åbner man ikke kun op for at nye aktører kan anvende dem og tage del i udviklingen, men man gør også markedet langt mere attraktivt for private udviklere.
Samarbejdet udgøres som udgangspunkt af byer fra Danmark, Finland, Spanien, Holland, Portugal og Mexico, og planen er, at byer fra lande over hele verden med tiden bliver repræsenteret i samarbejdet. Inddragelsen af nye byer vil først og fremmest være drevet af grundighed, da man vil sikre en dedikeret kerne af deltagende byer for netop at opnå en reel global standard for åbne data.
Hver deltagende by giver konkret tilsagn til at udstille datasæt på en standardiseret måde og på en bestemt platform inden for et år. Derved tager man et skridt mod et sandt globalt marked for smart cities, hvor det er lettere og sikrere at foretage investeringer og specialisere sig i bæredygtige digitale løsninger.
Open and Agile Smart Cities-samarbejdet annonceres officielt ved IT-messen CeBit i Hannover d. 16.-17. marts 2015.