Aarhus City Lab

Ekspert: smart cities er kraftcentre for bæredygtighed

I dag huser verdens byer flere mennesker end nogensinde før, og den massive befolkningstilstrømning sætter byers infrastruktur og ressourcer under pres. Ifølge Bettina Tratz-Ryan fra den amerikanske konsulentvirksomhed Gartner ligger der dog et positivt potentiale i udviklingen. Anvendes den digitale teknologi korrekt, kan byer skabe mere bæredygtige services og reducere deres co2-udslip.

 

C02-aftryk kan halveres i 2030
Til en konference i FN i sidste måned forudsagde Tratz-Ryan, at byer kan blive kraftcentre for miljømæssig bæredygtighed. Nøglen er bl.a. at indsamle data fra livet i byerne, der kan hjælpe med at identificere ressourcespild og ineffektivitet. Ifølge en analyse fra Gartner kan smarte byer, der understøttes af IoT-tiltag, selvstyrende køretøjer og virtuelle rum reducere deres aftryk på miljøet med 50 % inden 2030.

 

Særligt byer er begunstigede af befolkningstilvæksten og den nye type økonomi, som den medfører, påpegede Tratz-Ryan.  Når mennesker samles på mindre områder som i byerne er de nemlig mere tilbøjelige til at udnytte deleøkonomiens muligheder. Mange borgere bruger eksempelvis samkørsel, hvor flere deles om en bil, og på den måde bidrager de til at holde co2-udslippet nede og mindsker bytrafikken. Et stigende antal byboere kan derfor være en med til at skabe bæredygtige løsninger på de udfordringer, som mange vil stå overfor i fremtiden.

 

Læs et længere uddrag af et interview med Tratz-Ryan her.