Aarhus City Lab

Kommunale åbne data skaber grobund for spirende idéer og smarte løsninger

123

Hvordan skaber åbne data værdi?   

Kommunernes Landsforening og Open Data DK har fået en række virksomheder og kommuner til at fortælle om deres anvendelse af åbne data. Tilbagemeldingerne har været klare – arbejdet med åbne data gør en forskel! Alle eksemplerne er samlet i pjecen “Små åbne data succeser”. Læs med og find ud af, hvordan data skaber værdi.  

Åbne data udgør et stort potentiale, som et springbræt for innovative løsninger på bl.a. kommunale udfordringer som klimasikring og trængsel. I kommunerne arbejdes der kontinuerligt på at gøre data offentligt tilgængelige og understøtte udviklingen af innovative digitale løsninger, men der har været en oplevelse af en manglende sammenhæng mellem frigjorte data og eksempler på deres anvendelse og værdi.   

Det har givet anledning til at spørge: Gør åbne data en forskel?   

Det kan på baggrund eksemplerne i pjecen “Små åbne data succeser” konkluderes, at åbne data udgør et vigtigt råstof for innovation og udviklingen af værdifulde løsninger.  

Vidste du f.eks., at åbne data kan hjælpe dig til et bedre boligkøb eller at finde den nærmeste ledige parkeringsplads? I pjecen kan du læse om virksomheden DinGeo, som er afhængig af åbne data, når den giver borgere indsigt i deres lokalområde og finder informationer om alt fra trafikstøj, hårdhed i drikkevandet, risiko for oversvømmelse og giver borgerne et bedre beslutningsgrundlag inden et huskøb.  Du kan også blive klogere på, hvordan åbne data gør det muligt for oplevgudenaa.dk at øge synligheden af de mange oplevelsesmuligheder langs Gudenåen og dermed understøtte den lokale turisme.  

Alle disse eksempler og mange flere har KL og Open Data DK med i deres nye pjece. Derudover har de lavet en række små videoer, som giver et indblik i vejen fra data til værdi.

Her kan du læse pjecen om “Små åbne data succeser”. Og her findes videoerne