Aarhus City Lab

Ny Smart City vækstrapport viser stort potentiale for Danmark

Mennesker ved Åen

En ny Smart City vækstrapport  fra Arup og CEDI fastslår at Danmark har potentialet til at blive internationalt førende indenfor Smart City. Men for at realisere potentialet skal Danmark bruge erfaringerne fra andre lande til at skabe vækst og udvikling.

Danmark har på nuværende tidspunkt primært drevet mindre Smart City aktiviteter. Rapporten peger på, at en gennemgående problemstilling for de danske Smart City aktiviteter er manglende skalering af projekterne. Rapporten peger i den sammenhæng på fem grundlæggende forudsætninger der skal være til stede for at fremme Smart City aktivisterne i Danmark.

Grundlæggende forudsætninger for udbredelsen af Smart City aktiviteter

- Kommunerne har som udgangspunkt indkøbskraft til at investere i smart city projekter

- Der er behov for langsigtede strategier, der skaber sikkerhed for investeringer for erhvervslivet

- Danskere er generelt meget digitale, men vi skal fortsat have fokus på digitale kompetencer bl.a. til erhvervslivet og forskning inden for området.

- På trods af, at Danmark er langt med digitaliseringen føler mange borgere sig usikre. Digital tryghed og kompetencer er afgørende for udviklingen.

- Fortsat fokus på deling af data

En ny tilgang til Smart City udviklingen

Rapporten konstaterer at Danmark allerede har et stærkt udgangspunkt i forhold til de fem forudsætninger. Danmark er dog ved at nå grænsen for hvad der kan skabes med den eksisterende, lidt tilfældige tilgang til Smart City udviklingen. Men ved at bruge erfaringerne fra succesrige smart city initiativer fra udlandet, kan Danmark realisere en langt større del af sit Smart City potentiale. Rapporten foreslår derfor fem indsatsområder hvis det danske Smart City område skal udvikles.

Indsatsområder for at udvikle Danmarks Smart Cities

- Skab en digital strategi i kommunerne, så indsatsen bliver mere målrettet og langsigtet

- Styrk det mellemkommunale samarbejde, så erfaringer kan høstes på tværs af kommuner og regioner

- Få klarhed over standarder og regulering og kommunikér dem

- Tag borgernes bekymringer omkring it-sikkerhed alvorligt

- Gør opmærksom på mulighederne ved at skabe en national vision for fremtidens digitale Danmark

Hvis Danmark skaber en systematisk indsats for at udvikle et solidt grundlag for det stadigt voksende Smart City marked i Danmark, så har Danmark muligheden for at indtage en international førerposition på området.