Aarhus City Lab

Nyt Nordic Smart City Network

18. december 2017 afholdt repræsentanter fra alle fem nordiske lande en workshop i København, hvor målene for fremtidens Smart City blev diskuteret. Dette var første møde i et nyt samarbejde, hvor byer i norden vil samarbejde om udviklingen af Smart Cities. Til mødet var der repræsentanter fra Aarhus, København, Vejle, Aalborg, Odense, Bergen, Trondheim, Oslo, Stavanger, Reykjavik, Bærum, Tromsø og Kristiansand.

På mødet blev det drøftet hvordan byerne kan samarbejde, og hvordan de kan bruge den viden, hver by indsamler. Med det udgangspunkt i et fælles Letter of Intent blev der arbejdet videre med fire fokusområder, og fælles værdier, der skal bære samarbejdet i fremtiden:

Knowledge Sharing – De nordiske byer ligner hinanden i størrelse og struktur, og kan derfor lære en masse af de erfaringer, man hver i sær skulle have fået. Vidensdelingen kan være i form af peer-to-peer læring.

Collaboration – Lave en fælles standard for dataindsamling, hvor flere byer i forvejen bruger OASC. Det kan også være i koordinationen af forskellige projekter f.eks. i forhold til mobilitet og innovation.

Et fælles nordisk brand – Byerne skal gå sammen om et fælles nordisk smart city brand, der repræsenterer de fælles værdier, byerne har - eksempelvis bæredygtighed og altid have byens borgere i fokus.

Fælles ansøgninger til forskellige EU- og Nordiske programmer – I et nordisk samarbejde vil man gennem fælles ansøgninger kunne søge om større projekter, der i sidste ende vil gavne hver enkelt by.

For at opretholde samarbejdet, og forpligte hinanden imellem, har byerne underskrevet et ”Letter of intent”, der sikrer målene vil blive indfriet og alle arbejder sammen. København, Aarhus og Oslo arbejder i den kommende tid med forskellige scenarier for hvordan netværket bedst organiseres og det forventes, at netværket i løbet af foråret enes om en organisering, der kan formalisere samarbejdet. Næste konkrete skridt er en fælles ansøgning hvor byerne søger midler til udviklingen af ex forretningsmodeller for nordiske city Lab, såsom Aarhus City Lab og Copenhagen Street Lab. Ansøgningen har et samlet budget på 4 mio. og skal være Nordisk Innovation i hænde senest 8. februar.