Aarhus City Lab

Smalbånd i Aarhus muliggør Smart City-løsninger

Som en af de første byer i verden etablerer Aarhus Kommune netop nu et “smalbåndsnetværk”, som dækker hele kommunen.

Aarhus Kommune har gennem arbejdet i Smart Aarhus opnået en lang række erfaringer med at udforske og udnytte nye teknologiske muligheder inden for bl.a. Open Data, Internet of Things (IoT) og borgerinvolvering. Etableringen af et nyt netværk er en naturlig forlængelse af dette arbejde og rummer potentialer for såvel effektivisering som bedre brug af ressourcer, øget beslutningsstøtte og gentænkning af services.

Netværket er baseret på den åbne standard LoRaWAN (en såkaldt Low Power Wide Area Network-teknologi), der gør det muligt at sende små datapakker over lange afstande – op til 15 kilometer med meget lavt strømforbrug, hvilket muliggør batteridrevne målepunkter med batterilevetid på adskillige år. Det giver kommunen helt nye muligheder for at anvende blandt andet sensorer i byens rum, i bygninger, på inventar eller køretøjer, som selvstændigt kan sende data ind til kommunens fagsystemer og medarbejdere. Alt sammen muligheder, der indtil nu har været stærkt begrænset grundet dyre etableringsomkostninger.

Med et kommunedækkende netværk udbygger Aarhus Kommune sin i forvejen stærke digitale infrastruktur og det nye netværk vil udgøre rygraden i en lang række anvendelsesområder på tværs af alle kommunens fagligheder, eksempelvis optimering og måling inden for trafik og mobilitet, fjernaflæsning af målere, parkering, renovation, telemedicin og meget andet.

Den første anvendelse

En af de første konkrete anvendelser af netværket forventes at blive detektering af uventede temperaturudsving i kommunens ca. 1.000 fjernvarmebrønde, som er der, hvor fjernvarmeledningerne kobles sammen. Da det altid er et spørgsmål om tid, før der sker et læk, vil det således være muligt at opdage brud på ledningerne hurtigere, så man kan sætte ind omgående. Derved reduceres varmespild, ligesom reparationer af brud bliver billigere, da der kan sættes tidligere ind.