Aarhus City Lab

Delforum

For at fastholde og udvikle et bæredygtigt velfærdssamfund og bidrage til vækst og innovation i Danmark arbejder Aarhus Kommune med cirkulær økonomi og deleøkonomi. Aarhus Kommune arbejder med det ud fra perspektiver om medborgerskab og erhvervsudvikling:

Medborgerskab handler om, at politikere, borgere, virksomheder, foreninger og kommune gentænker måder, vi er sammen om udviklingen og driften af vores by på, for at fastholde og udvikle et socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund.

Erhvervsudviklingen er ligeledes centralt i prioriteringen af cirkulær økonomi og deleøkonomi, da der er en række økonomiske potentialer forbundet med at udvikle rammerne for vækst gennem deleøkonomi og cirkulær økonomi. Ud over de økonomiske potentialer for udvikling og nye arbejdspladser er der også miljø- og ressourcemæssige gevinster.

Delforum – hvordan accelerer Aarhus Kommune den grønne omstilling?

Kommunerne har en åbenlys rolle i at skabe morgendagens bæredygtige samfund – de køber ind, fastsætter rammer, er myndighed og kan vælge at blive lokomotiv eller facilitator for initiativer. Aarhus Kommune vil den grønne omstilling og den cirkulære økonomi – og vil gøre det på en måde, der skaffer nye jobs, vækst hos virksomhederne og et bedre miljø. Men hvad er helt konkret det bedste at gøre? Aarhus har viljen og musklerne til at gøre noget, men det er uklart, hvad vi skal prioritere.

Det ved du nok!

Derfor inviterer vi d. 12. november 2018 en lille udvalgt skare til det, vi kalder ”Delforum”. Her får du som deltager muligheden for at spille ind på, hvad vi i Aarhus Kommune skal prioritere i de kommende år i et deleøkonomisk perspektiv målrettet cirkulær økonomi.

Arrangementet foregår i den afgørende fase af arbejdet for det politiske udvalg ”Bæredygtighedsudvalget”, som er nedsat for bl.a. at komme med specifikke anbefalinger til byrådet til beslutning i første halvdel af 2019. På Delforum deltager udvalgets medlemmer i dialogen, ligesom fagpersoner og indkøbsafdelinger gør.

Vi vil gerne give dig muligheden for at være med til en spændende dag og præge udviklingen gennem de tre overordnede temaer: Byggeri & anlæg, Produktion & affald og Vand.

Som deltager får du…

  • mulighed for at præge udviklingen.

  • muligheden for at bringe fokus på et område, der kan fremme din forretning.

  • ny inspiration til, hvordan du kan fremme dit arbejde med cirkulær økonomi og de resultater, der kommer ud af det.

  • en hel dag med spændende engagerede mennesker.

  • adgang til Erhvervsstyrelsens team for cirkulær økonomi, som er med til at realisere den nye nationale strategi for cirkulær økonomi.

  • fuld forplejning igennem dagen.

Arrangementet er for udvalgte interesserede. Har du interesse i at deltage så henvend dig til Line Gerstrand lgk@aarhus.dk.