Aarhus City Lab

#delforum 2018

For at fastholde og udvikle et bæredygtigt velfærdssamfund og bidrage til vækst og innovation i Danmark arbejder Aarhus Kommune med cirkulær økonomi og deleøkonomi. Aarhus Kommune arbejder med det ud fra perspektiver om medborgerskab og erhvervsudvikling:

Medborgerskab handler om, at politikere, borgere, virksomheder, foreninger og kommune gentænker måder, vi er sammen om udviklingen og driften af vores by på, for at fastholde og udvikle et socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund.

Erhvervsudviklingen er ligeledes centralt i prioriteringen af cirkulær økonomi og deleøkonomi, da der er en række økonomiske potentialer forbundet med at udvikle rammerne for vækst gennem deleøkonomi og cirkulær økonomi. Ud over de økonomiske potentialer for udvikling og nye arbejdspladser er der også miljø- og ressourcemæssige gevinster.

#delforum

Den 12. november 2018 afholdes #delforum med fokus på bæredygtig forretning via deleøkonomi og cirkulær økonomi. Med #delforum laves der et heldagsevent, der skal samle beslutningstagere, så der kan sættes fokus på, hvordan vi skaber de bedste rammer for, at Danmark fortsat kan være frontløber inden for bæredygtighed og nye forretningsmodeller.

Hensigten med eventet er, at det skal inspirere til, hvordan deleøkonomi og cirkulær økonomi kan integreres og skabe vækst i forretninger. Vil vil bl.a. præsentere gode cases, der arbejder med rammevilkår, forretningsmodeller og bæredygtige strategier. Men ikke mindst skal der handles. Og ambitionen er, at #delforum gennem aktiviteter og workshops skal være med til at sætte skub i konkrete tiltag.

Programmet vil indeholde: konferencespor, frokost med samlende roundtables, workshops om aktuelle temaer og ikke mindst debat. Et endeligt program vil blive offentliggjort senere på efteråret.