Helhedsplan Gellerup

Gellerup under forandring

Målet med Helhedsplan Gellerup er at forandre Gellerupparken og Toveshøj fra udsatte boligområder til attraktive bydele. Mange beboere i Gellerup og Toveshøj er glade for deres bydel, boligerne matcher huslejen, og det sociale engagement lever i foreningerne. Med tiden er det dog blevet et udsat område, og flertallet af beboerne er arbejdsløse.

Helhedsplan Gellerup anvender en innovativ tilgang, der kombinerer store forandringer i de fysiske omgivelser med initiativer, der understøtter jobskabelse, erhvervslivet, kulturlivet, sociale indsatser og en tryggere bydel. På linje med Smart Aarhus' principper udføres Helhedsplan Gellerup i samarbejde med centrale aktører, nemlig Braband Boligforening og Aarhus Kommune. Derudover spiller brugerinvolvering en vigtig rolle. En stor del af de konkrete initiativer er baseret på eksisterende forslag fra lokale aktører og beboere, som er løbende involveret i implementeringen af projektet.

Helhedsplan Gellerup forventes at blive implementeret over en 20-årig periode frem mod 2030.  Indtil videre er projektet finansieret af Brabrand Boligforening, Aarhus Kommune, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integation og Sociale Forhold. Derudover har Landsbyggefonden samlet set støttet med 911 mio. DKK i direkte støtte samt støttede og ustøttede lån.