Open Data DK

En portal med åbne data

Det er en afgørende opgave i Smart City-udvikling at skabe adgang til data, hvilket vil sige de utallige informationer fra kommune, region, uddannelsesinstitutioner og virksomheder, som i princippet er frit tilgængelige, men som i praksis er svære at få fingrene i. Open Data Aarhus (ODAA) er en online platform, der gør data frit tilgængeligt for at understøtte produktivitet og innovation.

ODAA giver alle interesserede adgang til data, som de kan bruge til at lave services eller projekter, som opfylder et behov for borgeren og virksomheder og iværksættere kan tjene penge på. I mange tilfælde kan data bruges som råstof til  services om alt fra trafik, ejendomme, genbrug, sundhed, idræt og meget mere.

ODAA’s tilgang er baseret på inddragelse af forskellige stakeholdere såsom borgere, studerende, forskere og virksomheder, hvilket eksempelvis er tilfældet i arbejdsgruppen, der har medlemmer fra Aarhus Kommune, Region Midtjylland, Aarhus Universitet samt fra private virksomheder som Alexandra Instituttet, IBM og Creuna.
www.odaa.dk blev lanceret i 2013 som den første open data portal i Danmark, og i dag udgør den et kerneprojekt i Smart Aarhus-regi. Udover at indsamle flere datasæt, arbejder ODAA  på at skabe  standarder og sikre metadata, brugbare formater og høj datakvalitet, så det bliver så nemt og sikkert som muligt at bruge portalens data.

Open Data Denmark
I samarbejde med Region Midtjylland og Open Data-tiltag i København, Odense, Vejle og Aalborg har ODAA i 2014 startet Open Data DK-initiativet. Det er et samarbejde, der sigter mod at skabe gennemsigtighed i den of-fentlige forvaltning og grobund for datadreven vækst. Samarbejdet indebærer én gang for alle at sætte Open Data på den nationale dagsorden, at samle alle datasæt i landet på en fælles platform samt at gøre det mere overskueligt for kommuner at komme i gang med at arbejde med Open data. 34 ud af 98 kommuner er med i initiativet og stadigt flere kommer til.