Smart Mobilitet

Et udviklingsprojekt der tackler mobilitetsudfordringer

Smart Mobilitet er et Aarhus-baseret udviklingsprojekt, der via forskellige pilot- og adfærdspåvirkende projekter forsøger at finde løsningsgreb på de trafikale udfordringer i byen, der følger med byens vækst. Målet er at få indsigt i borgernes adfærd i trafikken samt at udforske alternative måder at gøre mobiliteten mere sund, effektiv og bæredygtig.

Projektet lægger stor vægt på brugerinvolvering, hvilket også er integreret i Smart Aarhus' tilgang til byudvikling. Smart Mobilitet fokuserer ikke på langsigtede infrastrukturprojekter men på adfærdspåvirkning og lavbudgetsløsninger, der hurtigt kan afprøves i lille skala og derefter opskaleres og implementeres i praksis.

Den brugerorienterede model gør det muligt at gennemføre projekter, der er baseret på borgernes hverdagsliv. Det skaber større opmærksomhed omkring, hvordan man kan ændre transportadfærden set fra et borgerperspektiv. 

Smart Mobilitet løber fra 2014 til 2017 og er finansieret af Aarhus Kommune og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen