Aarhus City Lab

TAPAS

Testbed i Aarhus for Præcisionspositionering og Autonome Systemer

Det er måske ikke så afgørende, om GPS’en viser et par meter forkert, når vi er på vej i sommerhus, for vi skal nok finde frem alligevel. Men for den generelle samfundsudvikling og i forbindelse med anvendelse af nye automatiske systemer og teknologi, vil behovet for den nøjagtige position blive større og større.

Testbed i Aarhus for Præcisionspositionering og Autonome Systemer – TAPAS, er et visionært forskningsprojekt, som netop adresserer det øgede behov for præcis og hurtig positions-bestemmelse.

I disse år moderniseres flere globale GNSS satellitsystemer, herunder GPS fra USA (som de fleste allerede kender og bruger), GLONASS fra Rusland og BeiDou i Kina. Desuden implementeres GALILEO, der er den europæiske udgave af et GNSS netværk.

Med Galileo sættes i alt 30 nye satellitter i kredsløb om jorden (allerede nu er 18 satellitter i kredsløb). I Danmark er det Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), der har ansvaret for at skabe de nødvendige forudsætninger, der gør, at vi kan få det optimale ud af de mange nye satellitter. TAPAS Projektet er blevet til i et samarbejde med Danmarks Nationale Rumcenter, DTU Space.

TAPAS er sat i verden for at undersøge, hvad der kan lade sig gøre med dagens ypperste teknologi, hvad angår præcision af en given position og med hvilken hastighed, en sådan præcision kan opnås.

Autonome systemer udgør et meget stort vækstområde inden for en lang række områder såsom transport, landbrug, miljø og byudvikling. Infrastrukturer, der understøtter autonome platforme - f.eks. i form af førerløse køretøjer, droner og marine enheder mm. - systemer som hænger uløseligt sammen med de geodætiske referencesystemer, RTK og tilhørende kommunikationsnetværk (wi-fi, 5G mm.). TAPAS skal bidrage med kortlægning af hvilke parametre, der kan tunes, og hvordan man med fremtidens forventede teknologier kan justere systemerne for at opnå endnu bedre præcision og hurtighed. Til glæde for hele samfundet og med fokus på understøttelse af hele smart city ideen.

Aarhus skal som forgangsby for smart city konceptet være hjemsted for udviklingsprojektet TAPAS, og SDFE vil i Aarhus understøtte satellitterne i luften med 12 GNSS-referencestationer, som opstilles på udvalgte steder i kommunen og omkring Aarhusbugten. Referencestationerne har en præcisions GNSS-modtager monteret og er etableret på fundamenter, der ikke flytter sig. På den måde vil det i området være muligt at lave meget nøjagtig positionering på få cm også af genstande, der bevæger sig.

Testområdet skal bruges som udviklings- og forskningscenter for private og offentlige aktører, som vil få frit spil i forhold til, hvordan de vil kunne bruge data og udvikle hard- og software, som anvender en præcis tids- og/eller positionsangivelse. Det skal gerne lede til, at danske virksomheder bliver udviklingsførende inden for positionering. Den første fase af TAPAS udviklings- og forskningsprojektet foregår som et samarbejde imellem SDFE, Aarhus Kommune og DTU Space.