Smart Aarhus' Principper

Formålet med Smart Aarhus er at:

Løse eller adressere samfundsmæssige udfordringer
I vor tid er der mange samfundsmæssige udfordringer at tage sig af. Disse udfordringer handler grundlæggende om mangel på ressourcer, og som ikke kan løses ad traditionelle veje. Derfor må vi tænke radikalt anderledes og mobilisere nye former for ressourcer, hvis de skal løses på en god måde.
 

Styrke den digitale økonomi og sigte mod at skabe job
Projekter i Smart Aarhus skal skabe betingelserne for en livskraftig digital økonomi med nye forretningsområder og flere arbejdspladser. Det skal blandt andet ske gennem en ny og mere smidig struktur hos de offentlige myndigheder, ved at sikre talent de bedst mulige vilkår, og ved at skabe synlighed om nye, lovende projekter.

 

Derfor er arbejdet i Smart Aarhus kendetegnet ved at:

Udfordre arbejdsdelingen mellem borgere, det offentlige og virksomheder
Det er nødvendigt at skabe en ny arbejdsdeling mellem offentlig og privat. Borgere og virksomheder må tage et større samfundsansvar og hjælpe med at løse vores mange fælles udfordringer. Og det offentlige må skabe de bedst mulige rammer, for eksempel ved at frigive data.
 

Være åben og inviterende omkring udviklingsprocessen
Smart Aarhus-projekter skal løbende inddrage brugere eller borgere i udviklingsprocessen. På den måde bliver processen mere demokratisk, og resultatet bliver bedre og mere kvalificeret.
 

Sætte speedbåde i søen i stedet for at bygge pyramider
Smart Aarhus vil handle hurtigt, løbe risici, justere undervejs og blive klogere. Smart Aarhus-projekter må gerne have pilotkarakter og være “beta”, så længe nøgleordene er bæredygtighed og skalerbarhed. Det er med andre ord vigtigt at overveje mulighederne for at overføre projektet til andre steder end Aarhus og Region Midtjylland – det gælder både nationalt og internationalt. Og så er det i øvrigt vigtigt at opsamle erfaringer undervejs, så andre kan få glæde af dem.