IT-miljøet i Business Region Aarhus

Smart Aarhus er baseret på et stærkt og innovativt IT-miljø

Smart Aarhus er baseret på et stærkt og innovativt IT-miljø. Det dækker over en høj koncentration af IT-virksomheder, adskillige forskningsgrupper og IT-uddannelser på højt internationalt niveau samt flere institutioner med fokus på innovative IT-baserede produkter og services.

IT-innovation i Business Region Aarhus er kendetegnet ved nyskabende forsknings- og udviklingsprojekter, der involverer virksomheder og forskningsinstitutioner. Med 20.000 arbejdspladser inden for en radius af ti kilometer har Business Region Aarhus Danmarks højeste koncentration af IT-relaterede arbejdspladser i forhold til det samlede antal ansatte i den private sektor. 

IT-byen Katrinebjerg
IT-byen Katrinebjerg har gennem 20 år været Danmarks mest dynamiske it-innovationsmiljø. Med omkring 350 ansatte, 2500 studerende og 20.000 it-beskæftigede inden for en radius af ti kilometer, skaber vi på Katrinebjerg verdensklasse-innovation i krydsfeltet mellem forskning, uddannelse og erhverv.  Katrinebjergs netværk består af over 100 virksomheder, erhvervsfremmeaktører og GTS-institutter i samspil med it-forskningen og -uddannelserne på Aarhus Universitet, som har placeret samtlige it-uddannelser og –forskning på Katrinebjerg sammen med inkubator- og udviklingshuset INCUBA med mere end 120 virksomheder, Alexandra Instituttet A/S der arbejder med at omsætte ny it-forskning og teknologi til nye innovative produkter og services og It-forum, der er en netværksorganisation med fokus på at udbrede kendskabet til og brugen af teknologiske løsninger.

Blandt de mange virksomheder på Katrinebjerg er nu Mjølner Informatics, Redia, Bookbite, Scalgo og Googles danske udviklingsafdeling.