Om Smart Aarhus

Smart City-udvikling baseret på partnerskaber

 

Smart Aarhus er et bud en alternativ organisering, der skal løfte indsatsen for at finde effektive og bæredygtige løsninger på udfordringer, der deles af mange byer over hele verden. Gennem samarbejde mellem den offentlige og private sektor, borgere, erhvervslivet og videninstitutioner udgør Smart Aarhus en platform for alle, der vil drage nytte af digitaliseringens potentiale på tværs af sektorer og hierarkier. 

 

Partnerskaber, borgerinvolvering og bæredygtighed
Smart Aarhus involverer borgere i udviklingsprocessen som i projektet Digital Bydel, hvor den traditionelle kommunikationsmodel vendes på hovedet, og med udgangspunkt i aktuelle sager, hvor der er noget på spil for borgerne i bydelene, udvikler Aarhus Kommune initiativer, der fordrer lokal engagement og medborgerskab.
Smart Aarhus prioriterer bæredygtig løsninger som i projektet RADICAL,  hvor en digital chip til cykler sikrer grønt lys i lyskrydsene og en hurtig tur gennem byen. Derudover arbejder Smart Aarhus med crowdsourcing af projekter som når virksomheder, uddannelsesinstitutioner, netværk og enkeltpersoner gør IWDK mulig ved at organisere og finansiere arrangementer. Smart Aarhus fremmer nationalt og internationalt samarbejde på tværs af byer og regioner for at sikre en fælles koordinering af smart city-indsatser. Smart Aarhus-sekretariatet indtager en ledende rolle i at koordinere aktiviteter både i Danmark i Smart City-netværket og på international plan i Connected Smart Cities Network. 

 

En skandinavisk tredje vej
Uden for Danmark betragtes Smart Aarhus’ tilgang som en skandinavisk tredje vej baseret på partnerskaber og brugerinvolvering, der adskiller sig fra både den mere kommercielle amerikanske og den mere statsstyrede asiatiske tradition for byudvikling. Et særligt fokus på social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed spiller desuden en central rolle i Skandinavien og er en integreret del af Smart Aarhus’ tankesæt.

 

Smart Aarhus 2015 folder

Du kan hente vores Smart Aarhus folder her (PDF).