Aarhus City Lab

Aarhus i top blandt Smart Cities i Europa

Aarhus i top blandt Smart Cities i Europa

Siden 2007 har et forskningshold på Technische Universität Wien i Østrig arbejdet systematisk med at udvikle og publicere ’European Smart City Model’, som er en metode til at sammenligne Smart Cities på tværs af Europa baseret på ”Urban Audit” data fra Eurostat. Fokus er specifikt på de mellemstore europæiske byers udviklingspotentiale indenfor 6 hovedområder: Smart økonomi, smarte borgere, smart governance, smart mobilitet, smart miljø og smart levevis, samt en række underområder. Formålet med metoden er at pege på, hvilke byer der lykkes med Smart City-tiltag, og hvilke tiltag de især lykkes med, for dermed at fungere som ”instrument for en effektiv læringsproces for bymæssig innovation inden for specifikke byudviklingsfelter”.

 

Topplaceringer til Aarhus

Aarhus ligger konsekvent højt på European Smart Cities' benchmark-lister. I 2007 ligger Aarhus nr. 2, i 2013 nr. 1 og i 2014 nr. 2. I benchmark for 2015 rangordnes byerne ikke.

 
Aarhus scorer især højt inden for:
  • Økonomi (bl.a.  Økonomisk image og varemærker og Entreprenørskab)

  • Borgere (bl.a. Livslang læring og Uddannelsesniveau)

  • Governance (bl.a. Transparent governance og Offentlige og sociale services)

  • Mobilitet (bl.a. Lokal tilgængelighed og Tilgængelig IT-infrastruktur)

 

Læs mere på European Smart Cities’ website, hvor du kan se, hvordan alle undersøgte Smart Cities scorer ift. hoved- og underområder.