Aarhus City Lab

IoT Forum åbner i Aarhus

Det nye aarhusianske initiativ har netop afholdt kick-off-møde i IT-byen Katrinebjerg. Her mødte 60 deltagere op for at blive klogere på ny viden inden for IoT, men også for at blive inspireret og udveksle erfaringer med hinanden.

Danmarks potentiale i forhold til at udnytte smarte produkter – også kaldet ”Internet of Thing” er stort, men mange virksomheder er ikke forberedte. Formålet med IoT-forum er derfor at skabe et netværk af vidensinstitutioner og virksomheder i Aarhus-regionen, som sætter den lokale dagsorden for IoT-relaterede emner, der kan hjælpe virksomhederne på vej. Bag initiativet står blandt andre Smart Aarhus-partnerne, IT-Forum og Alexandra Instituttet.

 

       

Billeder fra opstartsmødet tirsdag den 6. september 2016

 

Netværket vil:

  • Afholde ERFA-møder og events

  • Styrke og facilitere samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og private virksomheder

  • Kommunikere regionens styrkepositioner på området – både lokalt, nationalt og internationalt

Medlem af IoT-forum:

  • Forummet havde officiel opstart tirsdag den 6. september 2016

  • Der afholdes mindst fire årlige møder samt ad hoc arrangementer hos partnerne

  • Deltagende virksomheder betaler et årligt gebyr på 1250 kr. ekskl. moms per navngiven deltager fra virksomheden til IoT-forum

  • Ved deltagelse af mere end 2 personer fra samme virksomhed er prisen 750 kr. ekskl. moms for person nummer 3 og derover

  • Møderne er gratis for medlemmer – ikke medlemmer kan deltage for kr. 750 kr. per møde

Læs mere om IoT-forum her