Aarhus City Lab

Nye innovative EU-projekter til Aarhus 

Aarhus har gennem målrettet EU-arbejde fået trukket nye store EU-projekter til byen. Projekterne kaldes henholdsvis Smart Up og SCORE.  

EU-projektet Smart Up BSR er et Interreg Baltic Sea Region projekt, som blev godkendt i maj 2017 og forventes at starte op i løbet af efteråret.   

Projektet er 3 årigt og er et strategisk og højtprofileret EU-projekt. Målet med projektet er at forbedre implantationen af RIS3 strategier i den Baltiske havregion og forbedre innovation I fire områder: 

Sund aldring  

Klimaforandringer 

Smart Cities  

Cirkulær økonomi  

Projektet indeholder en række konkrete aktiviteter inklusiv en række innovations lejre rundt omkring i den Baltiske havregion. Lejrene vil involvere relevante repræsentationer fra strategisk og politisk niveau i regionerne og I EU, samt vil sikre både ny viden og praksisser på lokalt, regionalt og politisk niveau i EU. 

Partnerkredsen er omfattende og består af flere partnere fra følgende steder: Kymenlaakso University of Applied Sciences, Litauen (hele landet), Tallinn, Skåne, Gdansk, Riga, Brandenburg, Aarhus. Assisterende partner: Skt. Petersborg.    

I Aarhus er et samarbejde mellem Region Midtjylland, Aarhus Universitet og Aarhus Kommune i afdelingen "Innovation, Teknologi og Kreativitet" (ITK) der er hovedkoordinator for partnerne I Aarhus. Aarhus' primære fokus ind i projektet vil være på Smart Cities.     

 

EU-projektet SCORE er et 4-årigt Interreg North Sea Region (NSR) projekt, som primo juni blev godkendt og derfor forventes at gå i gang sidst på året.    

I løbet af projektet skal de ni involverede partnerbyer i fællesskab skabe en række Smart City løsninger, som konceptualiseres og herefter implementeres i alle partnerbyerne. Løsningerne baseres på Open Data og udvikles i Open Source.    

Temaerne i projektet er:   

- Miljø, affald og vand   

- Parkering og trafik   

- Bæredygtig mobilitet    

- Offentlig transport    

Projektet har en solid og for Aarhus spændende partnerskabskreds, som man forventer at kunne indgå et godt samarbejde med. Partnerne er:   

Amsterdam, Hamburg, Ghent, Oslo, Bergen, Aberdeen, Bradford, Gothenburg, Aarhus.   

 

For flere informationer kontakt:  

Smart UP BSR: International Innovation Lead Louise Overgaard mlog@aarhus.dk 

SCORE: Project manager Michelle Bach Lindstrøm mbm@aarhus.dk