LED-lamper i gadebelysningen

Bedre og mere miljøvenlig gadebelysning

Frem mod 2018 vil Aarhus Kommune udskifte 29.000 kviksølvslamper i gadebelysningen med mere miljøvenlige LED-armaturer. Projektet forventes at reducere det samlede forbrug af elektricitet fra gadelamper med 30 %, og det udgør et stort skridt mod at nå byens klimaambition om at blive CO2-neutral 2030. Derudover vil LED-lamperne forbedre trafiksikkerheden for den almindelige borger, da ubelyste sektioner på byens veje vil få ny og stærkere belysning. 

Projektet er delvist finansieret af EU's ELENA fond. Det er udgiftsneutralt for Aarhus Kommune, da udgifterne vil blive dækket af besparelser i energiforbruget. De nye armaturer vil have tjent sig selv ind i løbet af 18 år.