OrganiCity

EU-projekt mellem førende 'Smart Cities' i Europa

OrganiCity er et EU-projekt mellem førende 'Smart Cities' i Europa. Det har til formål at gøre fremtidens byer mere bæredygtige ved at kombinere borgerdreven innovation med digital teknologi. Projektet vil drage fordel af det produktive potentiale, der ligger i, at verdens bybefolkning vil fordobles i 2050: ved at sætte borgere i centrum af byudviklingen kan befolkningstilvæksten blive svaret på den udfordring, som den skaber.

Smart Aarhus understøtter projekter, der involverer de relevante aktører i byudviklingen - en model som OrganiCity tilslutter sig. Borgerinddragelse og samskabelse er to bærende koncepter i projektet, og derfor er der afsat 1,8 mio. euro til brugerdrevne projektet på initiativ af borgergrupper, organisationer og private virksomheder.

OrganiCity er finansieret af Horizon 2020 - et EU-program for forskning og innovation - og har et samlet budget på 7,2 mio. euro. Det løber over tre år med start i 2014 og er et samarbejde mellem tre førende Smart Cities: Aarhus, London og Santander i Spanien samt et konsortium på 15 medlemmer.